NIEUWSEARS is ECN gekeurd
Onlangs heeft Energie Centrum Nederland (afgekort ECN) in Petten EARS aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. De conclusie na het onderzoek is dat er grote energiebesparingen realiseerbaar zijn, die een enorme invloed hebben op de energierekening. Er zijn zelfs besparingen realiseerbaar tot maar liefst 40%. Download het onderzoeksrapport van ECN. Of bekijk het nieuwsbericht op AgentschapNL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Arbo-Wetgeving wordt steeds belangrijker
Vanuit de overheid worden garagebedrijven steeds meer geconfronteerd met hogere eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Regelmatig worden er door de arbeidsinspectie controles uitgevoerd. In “Garages in Beeld”, een rapport van de Arbeidsinspectie in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat beschreven hoe de Arbo-wet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen wordt nageleefd. Dit rapport laat o.a. zien dat garagebedrijven goed gebruik maken van de hulpmiddelen die ontwikkeld zijn om het fysiek zwaar werk te verlichten, maar ook dat er nog veel te verbeteren valt. Conclusie: Ondanks dat veel garagebedrijven een arbeidsomstandighedenbeleid voeren, en er een RI&E en Plan van Aanpak aanwezig is, blijft het percentage bedrijven dat een of meer overtredingen op de Arbo-wet laat zien, nog steeds onverminderd aan de hoge kant.
Subsidiemogelijkheden EARS
Het Energie Centrum Nederland (ECN) te Petten heeft onlangs EARS aan een uitgebreid onderzoek onderworpen en is daarbij tot de conclusie gekomen dat er met behulp van ons innovatieve persluchtsysteem grote energiebesparingen mogelijk zijn. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de ECN keuring in te zetten om subsidie te verkrijgen, zodra men investeert met EARS. U moet daarbij denken aan MIA (Milieu InvesteringsAftrek) en VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investering). Wilt u hier mee informatie, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers. U kunt ons bereiken op 053 - 57 42 078 of via info@earsnederland.nl.

Subsidie

Wij ontvangen subsidie van EFRO Oost-Nederland.