Revolutie in de wereld van Perslucht

EARS® - Exhausted Air Recycling System: een ingenieuze uitvinding waarmee een doorbraak
wordt gerealiseerd in de wereld van perslucht. De lucht aan de uitlaatzijde van gebruikers wordt
gerecycled en door de restdruk direct teruggevoerd naar de compressor.

Na gebruik van perslucht verdwijnt in de meeste gevallen de afvoerlucht (via een geluiddemper)
in de open atmosfeer en heeft dan geen functie meer. Bovendien leidt dit tot een aantal
ongewenste bijwerkingen: hoog geluidsniveau, uitstoot van schadelijke
stofdeeltjes en fijne olienevel.

Maar niet met EARS®: Ons systeem voert de afvoerlucht terug naar de compressor,
waarmee een gesloten lucht circuit ontstaat.

Subsidie

Wij ontvangen subsidie van EFRO Oost-Nederland.